welcome to my Word

Yêu Thương Vô Điều Kiện

Yêu Thương

MỘT NGƯỜI SỐNG LÀ MỘT NGƯỜI YÊU THƯƠNG.

❤️Nếu ai đó Yêu Thương bạn, đó là một điều Kỳ Diệu. Hãy sống vui với điều Kỳ Diệu đó. ❤️

Biết Ơn

Lòng biết ơn sinh ra Tình Yêu mến, Tình Yêu mến lại sinh ra Lòng Biết Ơn. Là Đức Hạnh cao quý nhất còn là Mẹ của mọi Đức Hạnh khác.
 

Can đảm

Có nghĩa là bất chấp mọi 

Nỗi Sợ.  Điều đó không có nghĩa là chúng ta không biết sợ, chỉ là chúng ta h chấp nhận thử thách của vượt qua mọi Nỗi Sợ

Mỗi chúng ta là một cá thể độc nhất. Chúng ta giống nhau và cũng khác nhau.

Nếu có một lời khuyên bất kì phổ biến nhất dành cho tất cả mọi người – bất kể họ là ai – thì đó sẽ là “Hãy bước đi trên con đường của riêng bạn”.

Sứ Mệnh của Ân đến với thế giới này là đánh thức TÌNH YÊU VÔ ĐIỀU KIỆN bên trong mỗi người

Nguyễn Thị Hoài Ân

Opening hours

Ngoài các Lớp Học và sách, Ân còn hỗ trợ chữa lành thông qua những buổi chia sẻ và đồng hành.
Ân đang Tư Vấn và Cố Vấn hành trình chữa lành riêng.
Ân đang và sẽ đào tạo những bạn hoặc đội nhóm về Tâm Linh !
Với mục đích tìm những cộng sự để cùng thực hiện Sứ Mệnh là đánh thức TÌNH YÊU VÔ ĐIỀU KIỆN bên trong mỗi người nên mình có một tổ chức là #Flameoflovegroup. Ân vô cùng Hạnh Phúc khi có sự kết nối với những bạn là #Lightworker #Starseed #Healer có cùng sứ mệnh như Ân .

  • Monday-Fri: 9AM - 9 PM
  • Saturday: 9AM - 8PM
  • Sunday: 7AM - 4PM
  • +84 966439168
  • nguyenthihoaian0410@gmail.com
  • 349 Vũ Tông Phan -Thanh Xuân -Hà Nội